Влиянието на пектина (в частност на ябълковия) върху човешкия организъм, може да се разбере, едва когато бъдат обяснени подробно...

повече информация