Общи условия за пазаруване от електронен магазин Vitastore.bg

 

Настоящите Общи условия (ОУ) са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000 г. и действащите нормативни актове в Република България.

Уважаеми потребители,

Моля, прочетете внимателно настоящите ОУ. Същите са общодостъпни чрез сайта Vitastore.bg и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика “Вита Стор“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Дружба 2 бл. 414, вх. В, ет. 1, ап. 45 вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 204015514, представлявано от Димитър Икономов – Управител, gsm: +359888920644, e-mail: sales@vitastore.bg, наричано по-долу за краткост „Доставчика” от една страна и от друга страна – Получателят (-ите) на услуги (наричан „Потребител (-и)”), които услуги се предоставят чрез домейн: vitastore.bg наричан по-долу за краткост „сайт”.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

2. С настоящите Общи условия Доставчикът уведомява Потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.

3. На страницата sales@vitastore.bg се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. Доставчикът гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.

4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Доставчика за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

5. Доставчикът  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя /-ите/ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Доставчикът  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

6. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Доставчика при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.

7. Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от Доставчика на трети лица – спедитори, когато това е необходимо и е във връзка с избран от Потребителя начин на плащане „Наложен платеж”.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ” (COOKIES)

8. Какво представляват “бисквитките”, и как ние ги ползваме?

„Бисквитката“представлява много малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на Вашия компютър, когато са посетени конкретни уеб страници. Сама по себе си, бисквитката  не съдържа и не събира информация, освен когато е прочетена от сървър през уеб браузър. Тя може да дава информация с цел постигане на по-удобна услуга за потребителя чрез регистриране, заедно с  останалите други данни, и на предпочитанията на потребителя, чрез идентифициране на грешки и/или събиране на данни за статистически цели. „Бисквитката“ няма да навреди на вашия компютър, а в резултат на употребата на сайта не се съхраняват никакви лични данни. За пълноценното използване на нашия уебсайт  се изисква инсталирането на „бисквитки“. В случай, че желаете да прекратите функционирането на някоя от инсталираните „бисквитки“, Вие вероятно пак ще можете да браузвате в сайта, но определени функции на сайта могат да се окажат деективирани. При повечето уеб-браузъри (напр. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, и Google Chrome) функцията за инсталиране на „бисквитки“ е автоматично включена. Чрез промени в зададените по подразбиране настройки на браузъра, който ползвате, Вие можете да определяте дали да разрешите достъпа на „бисквитките“ до вашия компютър и до каква степен. Моля, имайте предвид, че ако не направите никакви промени, това означава, че Вие приемате настройките по подразбиране на браузъра и се съгласявате с активирането функциите на „бисквитките“. В случай, че не сте съгласни, моля, променете настройките на вашия браузър и ограничете или премахнете функцията за инсталиране на „бисквитките“.

Тази информация е обобщена и се предоставя във връзка с нашите усилия да спазим изискванията на последните законови разпоредби, както и за да се гарантира, че ние сме открити, почтени и ясни по отношение на поверителността на данните на потребителите.

 

Как ние използваме “Бисквитките” 

Когато посещавате този сайт, Вие можете да установите наличието на различни видове „бисквитки“, които се генерират. Ние използваме три типа бисквитки:

Сесийни ”бисквитки”, които се изтриват автоматично след всяко посещение.

Постоянни „бисквитки“, които се запазват по време на многократните посещения на сайта.

„Бисквитки“ на третата страна, които се използват от уебсайтове на наши партньори, които са вградени в нашия сайт или към който сме предоставили линкове.

 

Сесийни ”бисквитки”     

Те Ви дават възможност да изпълнявате важни функции на сайта, като например запаметяване на повтарящо се поле на формуляр в рамките на една сесия на браузъра. В допълнение, те съдействат за ограничаване на необходимостта за трансфер на информация в интернет пространството. Те не се съхраняват на Вашия компютър и се изтриват, когато прекратите сесията на Вашия браузър.

 

Постоянни „бисквитки“  

Те ни дават възможност да разпознаваме повтарящи се анонимни потребители на нашия сайт.  Чрез сравняване с анонимен, случайно генериран идентификатор, може да се направи запис на конкретна информация за сърфирането, като например, как Вие сте достигнали до сайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този сайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на сайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието.

 

„Бисквитки“ на трета страна

Когато посещавате нашия сайт, Вие можете да забележите  „бисквитки“, които не са свързани с Вита Стор ЕООД. В случай, че преминете на уеб-страница, в която има вградено съдържание, например от Facebook или YouTube, е възможно да Ви бъдат изпратени „бисквитки“ от тези уеб сайтове. Ние не контролираме генерирането на тези „бисквитки“ и затова Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на сайтовете на съответните трети страни.

 

СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ

9. Електронният магазин vitastore.bg предлага богата гама от стоки. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.

9.1. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин vitastore.bg

9.2. Стоките, налични в сайта е възможно да не са налични, за което Потребителят бива уведомен, и ако желае, може да поръча и заплати предварително желаните стоки.

10. Доставчикът не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката.

11. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез електронния магазин стоки , е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като Доставчика не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

12. Цените на стоките са посочени в лева с включен Данък добавена стойност (брутна цена). Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките.

13. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.

14. Доставикът си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани  и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

 

ПОРЪЧКИ

15. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на Доставчика. Регистрацията в сайта не е задължителна. Поръчката на стоки чрез интернет сайта vitastore.bg предвижда задължение за Потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане, посочени в т. 23 – 25 от настоящите Общи условия.

16.  За да направите поръчка през сайта на Доставчика, следвайте следните стъпки:

16.1.  Изберете желаната стока от съответните категориите и подкатегориите на сайта или чрез използване на търсачката.

16.2.  За да добавите дадена стока към своята поръчка /виртуална кошница за пазаруване/, натиснете бутона „Добави в кошница“, находящ се в дясно, под стойността на прозореца на всяка стока. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /кошница/.

16.3.  В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Моята количка”. В него е изписан броят на добавените в количката продукти до момента. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид. Не е необходимо да добавяте няколкократно стоката в количката.

 

* В случай че Потребителят не е регистриран в сайта на Доставчика, списъкът на стоките, включени в поръчка, която не е потвърдена от Потребителя, се изтриват от кошницата, при затваряне на сайта на Доставчика.

** В случай че Потребителят е регистриран в сайта на Доставчика и извършва поръчка, след като е влязъл в своя акаунт с името и паролата си, при затваряне на сайта, списъкът на стоките в „Моята количка”, може да се запази, без да се изпраща поръчката. Непотвърдените поръчки се пазят в акаунта на Потребителя и са достъпни по всяко време за редакция или потвърждаване.

 

16.4. За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона със символа „Количка”. На страницата ще видите текущия списък с продукти,  налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. За да поръчате стоките от списъка, натиснете бутона „Поръчай”.

16.5. На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Ако сте регистриран потребител и не сте влезли в своя акаунт, сега е момента да го направите. Ако нямате регистрация Ви се предоставя възможност да се регистрирате, или ако не желаете такава, можете да продължите да пазарувате без да се регистрирате. Във всеки един от случаите, който сте избрали, молим да попълнете данните си коректно – Лице за контакт, Адрес за доставка, и/или Други, за да получавате нашите бюлетини, с които да Ви уведомяваме за новите ни продукти и услуги.

16.6. Попълнете начин на доставка и метод на плащане. Изберете от предложените възможности.

16.6.1Цената за доставка се определя от куриера, извършващ транспортната услуга. Същата се калкулира от спедиторската фирма (СПИДИ или ЕКОНТ) и зависи от размера и тежестта на пратката. Цената за доставка не се показва в прозореца „Моята количка”.

16.7.  Моля, прегледайте своята поръчка и се запознайте с Общите условия за пазаруване чрез електронен магазин vitastore.bg В случай, че сте съгласни с настоящите „Общи условия“, моля отбележете това, поставяйки отметка в чек бокса и натиснете „Поръчай”.

16.8.  На екрана ще се появи номер на поръчката Ви, с което процедурата приключва.

17.  При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с „Вита Стор“ ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона „Поръчай“, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Моята количка” при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила.

18.  На посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането й, или уедомление, ако поръчаните стоки (или част от тях) не са налични. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.

19. Ако стоките не са налични, Доставчикът се задължава да достави поръчаните стоки до работни дни.

20. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставка, причинена от трета страна.

21.  При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, Доставчикът има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатении/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, Доставчикът може да достави на Потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до Потребителя и с неговото изрично съгласие посочващо по ясен и разбираем начин промяната. В този случай, ако има вече доставени стоки , при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на Потребителя, разходите по връщането на стоката са за сметка на Доставчика.

22.  Ако е необходимо, служител на Доставчика ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

23. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

23.1. За стоки, с място на доставка – на територията на Република България:

23.1.1.  Плащане при доставка („наложен платеж“).

23.1.2.  Плащане по банков път.

23.1.3. Плащане с кредитна / дебитна / карта.

23.2. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Доставчика, цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока, при избран метод на плащане „Плащане по банков път“.

24. При избран начин на плащане „плащане при доставка” („Наложен платеж“), Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на Потребителя), който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Доставчика сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

25. При избран начин на плащане „По банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на Доставчика, посочена на сайта. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането й, и/или, ако е договорено и уточнено друго с наш опeратор – фактурата за продажба. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

 

ДОСТАВКА

26. Стоките, поръчани от електронния магазин vitastore.bg, освен стоките, за които изрично е посочен различен срок на доставка, се доставят до 3 /три/ работни дни.

26.1. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, респективно – от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 3 /три/ работни дни.

27. Доставчикът не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Доставчика обстоятелства.

28. Всички пратки пътуват с транспортна застраховка. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми Доставчика на тел. +359888920644

29. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и Доставчикът не бъде незабавно уведомен на тел +359888920644, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.

30. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с Доставчика на тел +359888920644 за отстраняване на несъответствието.

31. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

32. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

33. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 3 (три) работни дни от уведомяването за такова искане на Доставчика на тел +359888920644.

34. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.

 

ПРАВО НА ОТКАЗ

35.Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно:  датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ и да го изпратите на електронен адрес: sales@vitastore.bg.  Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител – по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие нарушаване цялостта на тяхната опаковка и търговски вид.

Можете да ползвате Приложение 1 като формуляр за реализиране на правото на отказ.

36. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние се носи от потребителя.

37. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху Доставчика, с получаването на стоката от последния.

38. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Доставчика стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал Доставчика за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като Доставчика се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

39. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки  в срок до една година от датата на закупуването им, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби.

 


РЕКЛАМАЦИИ

40. Рекламациите се предявяват пред Доставчика или пред упълномощено от него лице.

40.1. Рекламациите се подават писмено. Писмените рекламации могат да се изпращат:

– по електронен път – на електронния адрес на Доставчика – sales@vitastore.bg

40.2. При предявяване на рекламация, Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

40.3. При подаване на рекламация, Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

а). касова бележка и/или фактура;

б). протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

в). други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

41. Разходите за експедиране на рекламираната стока са за сметка на Потребителя. При предаването се съставя товарителница, в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката.

42. Рекламациите на Потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

43. В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, Доставчикът има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.

44. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта, и по-точно формата за въпроси и запитвания или на тел +359888920644, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

45. Потребителят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

46. Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

47. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

48. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

49. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

50. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

51. Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от Потребителите на електронния магазин vitastore.bg е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

Call Now Button
0
    0
    Вашата количка
    Вашата количка е празнаВръщане към магазина